Koostöö EAS-ga

Aastal 2016 on OÜ Viimre koostöös EAS-iga läbi viinud
projekti "Tuletõkkeuste sertifitseerimine"
Projekti on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega
4000 EUR ulatuses.